CARDIOLOGY

  • Girişimsel Olmayan İşlemler
  • Hastalık riski ve tarama
  • Efor testi
  • 2-D, doppler ve renkli doppler ekokardiyografi
  • Stres ekokardiyografi
  • 24 saat EKG ve kan basıncı izleme
  • Multidedektör BT ve kalsiyum tarama
  • BT koroner anjiyografi
  • Girişimsel İşlemler
  • Miyokard sintigrafisi
  • Transözofageal ekokardiyografi
  • Kardiyak kateterizasyon ve koroner anjiyografi
  • Koroner anjiyoplasti, stent yerleştirme, antrektomi
  • Miyokard sintigrafisi