Sürekli gelişen teknoloji; veriyi çok daha hızlı elde etme, işleme ve aktarma olanağı sağlıyor. Yaşamın her alanını

tesir altına alan bu olanağın klasik sanatı değişime uğrattığı ve üretim biçimlerini sarsıcı bir şekilde değiştirdiği de

yadsınamaz bir gerçek. Değişimin en önemli sonucu; veri sanat, kinetik sanat vb. isimlerle de anılan dijital sanatın

doğuşu. Sanat eserinin bilgisayar teknikleriyle oluşumu, renk paletine ışık ve piksellerin eklenmesi; soyutlama ve

kavramsallaştırma yolunda, sanatçı için yeni kapılar aralıyor.

Festival, Türkiye’de dijital dönüşümün sanat alanındaki yansımalarının sergileneceği kapsamlı bir platform olmayı

ve önümüzdeki senelerde büyüyerek devam etmeyi hedeflemektedir.

Festivalin Amacı

Teknoloji yeni biçim ve tekniklere kapı açmış; boya kaynaklarına ışık ve pikseller eklemiştir. Teknoloji sanat için bir

araç olmanın da ötesine geçerek sanatın üretildiği ortama dönüşmüştür. Sanatçı, çağının tekniğini üretim aracı

olarak kullanmıştır.

Festival bu doğrultuda, geleneksel ile dijital sanatı birleştirme; geçmiş ile şimdiyi buluşturma; soyut, kavramsal ve

dijital sanatı anlamlandırmayı kolaylaştırma; sanata ilgi duyan kitleyi genişletme; çocuk ve gençler için yeni ufuklar

açması adına büyük önem taşımaktadır.

Bir cevap bırakın