GÖĞÜS CERRAHİSİ

  • Majör akciğer rezeksiyonları
  • Trakeal rezeksiyon
  • Bronkoplasti
  • Göğüs duvarı rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu
  • Bronkoskopi
  • Mediyastinoskopi
  • Videotorakoskopi (vats)