FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTAJ

  • Yataklı Fizik Tedavi
  • Robotik Rehabilitasyon
  • Nörolojik Rehabilitasyon
  • Ağrı Tedavisi, Ortopedik Rehabilitasyon
  • Manuel Terapi
  • Pilates
  • Motor Konuşma Terapisi
  • Üriner İnkontinans
  • Ozon Tedavisi
  • Vertigo
  • Göğüs Cerrahisi
  • Majör akciğer rezeksiyonu
  • Trakeal rezeksiyon
  • Bronkoplasti
  • Göğüs duvarı rezeksiyonu ve rekonstrüksiyonu
  • Bronkoskopi
  • Mediastinoskopi
  • Videotorakoskopi (fıçılar)