HEMATOLOJİ

    • Kemik İliği Nakli (Kök Hücre Nakli)
    • Multipl Miyelom, Hodgkin Ve Hodgkin Dışı Lenfomalar, Akut Ve Kronik Lösemi (AML, ALL, KML, KLL),Kemik İliği, Kan ve Lenfatik Hastalıklar
    • Anemi, Kemik İliği Eksikliği
    • Kanama ve Pıhtılaşma Bozuklukları
    • İmmünolojik Hastalıklar