ÇOCUK CERRAHİSİ

 • Laparoskopik, Torakoskopik, Endoskopik, Sistoskopik girişimler
 • Çocuklarda Apandisit ve Laparoskopik Tedavi
 • Kasık Fıtığı, Hidrosel, Kordon Kisti
 • İnmemiş Testis
 • Testis ve Torbaların Acil Durumları (Akut Skrotum ve Testis Torsiyonu vb.)
 • Testis dönmesi (Testis Torsiyonu)
 • Testis ve Torbalarla İlgili Diğer Acil Durumlar
 • Göbek Fıtığı
 • Göbek Granülomu
 • Eğri Boyun Hastalığı (Tortikolis)
 • Labial Yapışıklık
 • Anüsten Kan Gelmesi Durumları
 • Bağırsak Düğümlenmesi (İnvaginasyon)
 • Rektal Polip (Juvenil Polip)
 • Anüste Çatlak (Anal Fissür)
 • Çocuklarda Kabızlık ve Dışkı Kaçırma Hastalığı
 • Bebeklerin Mide Çıkışı Tıkanıklığı (İnfantil Pilor Stenozu)
 • Sünnet (Yenidoğan ve Çocukluk Döneminde) ve Çocuk Ürolojisi ile İlgili Hastalıklar (Hipospadias vb.)
 • Tümör Cerrahisi
 • Hava ve Sindirim Yolundan Yabancı Cisimlerin Çıkartılması
 • Hirschsprung Hastalığının Tek Evreli Tedavisi
 • Yenidoğanın Doğumsal Hastalıkları (Diyafragma Hernisi, Özofagus Atrezisi, Anal ve İntestinal Atreziler…)
 • Çocuk bebeklere gereken her durumda (küçük-büyük tüm ameliyatlar, sünnet, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans gibi tetkikler sırasında) genel anestezi verilebilmektedir..