GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ

  • Anjiyografi
  • Balon anjiyoplasti / stent
  • Embolizasyon
  • Tromboliz / Trombektomi
  • Kemoembolizasyon / Radyoembolizasyon
  • Endovenöz lazer / radyofrekans tedavisi
  • Konjenital / Kazanılmış vasküler malformasyon ve hemanjiyomların tedavisi
  • İPUÇLARI (Transjuguler İntrahepatik Porto-Sistemik Şant)
  • Kronik pelvik ağrı veya varikosel tedavileri
  • Tümör Tedavisi (Ablasyon)