KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ

  • Kulak hastalıkları
  • Kulak enfeksiyonları
  • Koku alma bozuklukları
  • Ses bozuklukları
  • Çınlama, burun hastalıkları
  • Tıkanmış gözyaşı kanalları, laringoloji
  • Deglutition problemleri, horlama ve uyku apnesi tedavisi
  • İşitme kaybı
  • Burun alerjileri
  • Burun kanaması
  • Nazal polipozis
  • Baş dönmesi ve denge bozuklukları
  • Akut ve kronik sinüzitin medikal ve cerrahi tedavisi
  • Burun yeniden şekillendirme ve burun tıkanıklığı tedavisi
  • Endovision sistemi ile kulak burun boğaz muayenesi
  • İşitme kaybı ve kulak enfeksiyonlarının tanı ve tedavisi
  • Baş dönmesi ve denge bozuklukları
  • Aphonia tanı ve tedavisi
  • Horlama ve uyku apnesi problemleri
  • Tüm pediatrik kulak burun boğaz hastalıkları
  • Tükürük bezi hastalıkları
  • Tiroid bezi hastalıkları
  • Boyun kitleleri
  • Gırtlak kanseri, Nazofarenks kanseri, Hipofarenks kanseri, dil kanseri gibi baş ve boynun onkolojik hastalıkları
  • Burun tıkanıklığı ve estetik sorunlar
  • Kepçe kulak
  • Paranazal sinüs hastalıkları