BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ

  • Nörostimülatör
  • Serebrovasküler Bozukluklar
  • Disk Hastalıkları ve Dejeneratif Omurga Koşulları
  • Fonksiyonel Nöroşirürji
  • Nöroonkoloji
  • Nöroendoskopi ve Hidrosefali Tedavileri
  • Periferik Sinir Cerrahisi
  • Pediatrik Nöroşirürji
  • PET/BT, CyberKnife ve Gamma Knife
  • Skolyoz
  • Yürüyüş Analizi
  • Travma
  • İleri teknoloji:
  • Nöronavigasyon
  • Nöromonitörizasyon
  • İntraoperatif ultrasonografi
  • Endoskopi
  • İntraoperatif BT (O-Arm)