Sağlık kuruluşlarının etkin ve verimli bir şekilde hizmet üretebilmelerinde tıbbi cihazların büyük payı vardır. Tedarik edilecek olan tıbbi cihazların kapasitesi ve niteliği sağlık kuruluşlarının ihtiyaçlarına uygun olmalıdır. Amaç en doğru cihazı en uygun fiyata almaktır.  

  • Tıbbi cihaz alımında finansal alternatiflerin değerlendirilmesi
  • Tıbbi cihaz alımında teknolojik aletnatiflerin değerlendirilmesi
  • Fayda – maliyet analizi yapılarak tedarik şeklinin belirlenmesi
  • Tedarik edilecek olan tıbbi cihaz için tesis ve alt yapı ihtiyaçlarının değerlendirilmesi
  • Tıbbi cihazın kullanımından üretilecek sağlık hizmetinin talep düzeyi, gelir tutarı ve talep gerçekleşme olasılıkları araştırılması
  • Tedarik zamanının planlanması
  • Tedarikçi ve tıbbi cihaz seçimi
  • Tıbbi cihaz satın alımı ve kurulumu
  • Servis ve bakım süreçlerinin yönetimi