Stratejik planlama, kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı istediği durum arasındaki yolu tarif eder. Kuruluşun amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri belirlemesini gerektirir. Uzun vadeli ve geleceğe dönük bir bakış açısı taşır. 

  • İşletmenin mevcut durum analizin yapılması
  • İşletmenin kısa ve uzun dönem stratejilerin belirlenmesi
  • İşletmenin mevcut pozisyonunun gücü ve zayıflıkları, dışarıdaki fırsat ve tehditlerin analizinin yapılması (Swot analizi)
  • İşletmenin rekabet avantaj analizinin yapılması
  • Strateji doğrultusunda kısa dönem ve uzun dönem aksiyon planlarının oluşturulması