Hastane yönetimi pek çok alanda uzmanlaşmayı gerektirir.  Örneğin hastanenin medikal süreçlerinin yönetimi için hekimlik süreçleri ve diğer tıbbi süreçlere hâkim olunması gerekirken; gider yönetimi için maliyet yönetimi, satın alma vb. alanlarda uzman olmak gerekir. Hastane yönetim danışmanlığı bu nedenledir ki farklı alanlarda uzmanlaşmış bireylerden oluşan bir ekip ile ancak başarıyla yürütülebilir. Healmedy, bünyesinde Türkiye’nin en büyük sağlık kurumlarında genel müdürlükten, her alandaki grup direktörlüklerine kadar görev almış bir yönetim ekibini barındırır. 

1. Bütçe Yönetimi

 • Kısa ve uzun vadeli gelir planlaması
 • Gider yönetimi ve kalıcı metotların entegrasyonu
 • Doktor hak ediş sürecinin yönetimi
 • Piyasa şartlarına göre satın alma maliyet analizi
 • Personel verimlilik ve gider analizi
 • Maliyet analizleri

2. Süreç ve Performans Yönetimi

 • Finansal ve mali sistemlerin kurulması ve performanslarının yönetimi
 • Medikal süreçlerin kurgulanması ve performanslarının yönetimi
 • Tıbbi süreçlerin verimliliğinin ölçülmesi ve yönetilmesi
 • Hekim performansının ölçülmesi ve yönetimi
 • Hemşirelik ve hasta bakım süreçlerinin planlanması
 • Operasyonel süreçlerin kurgulanması ve performanslarının yönetimi
  • Hasta hizmetleri
  • Çağrı merkezi
  • Satınalma
  • İnsan kaynakları
  • CRM süreçleri
  • Otelcilik hizmetleri
  • Pazarlama ve satış
  • Medikal muhasebe
  • Teknik ve biyomedikal