Bir fikrin veya projenin ne derece gerçekçi, uygulanabilir, sürdürülebilir ve karlı bir yatırıma dönüşüp dönüşemeyeceğini değerlendirebilmenin en sağlıklı yolu, o fikir ve proje hakkında yapılacak doğru bir fizibilite çalışmasından geçer. Bir fizibilite çalışmasının en temel amacı; bir yatırım fikrinin tüm yönleri ile incelenip, ilgili veri ve bilgiler eşliğinde, kapsamlı analiz ve değerlendirmeler yapılarak nihai karar vericilerin en doğru kararı almalarına yardımcı olmaktır.

  • İster yeni bir yatırım için ister mevcut yatırımın büyütülmesi için olsun, finansal fizibilite çalışması ile yatırımınızın ekonomik olarak ne kadar gerçekleştirilebilir olduğu konusunda bilgi sahibi olmanızı sağlıyoruz. Planlanan yatırım projesinin fayda ve maliyet analizlerini yaparak projenin hayata geçirilebilmesi için ihtiyaç duyulacak minimum sermaye tutarı, finansal kaynak planlaması (öz sermaye ve dış finansman) ve finansman maliyeti, beklenen yatırım karlılığı ve yatırım geri dönüşüm oranı/süresi, gibi hususları hesaplıyoruz.
  • Yatırım projesinin ait olduğu sektörü en güncel veriler eşliğinde analiz ediyoruz. Söz konusu analizi yaparken ilgili sektörün mali büyüklüğü, son yıllarda yapılan yeni yatırımlar, sektörde gerçekleşen şirket birleşmelerini ve satın almaları ulusal bazda değerlendiriyoruz. 
  • Yatırım yapılması planlanan sektörün mevcut rekabet koşulları hakkında yeteri kadar bilgi sahibi olmanın bir yatırım kararı almak için önemli olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle de kapsamlı bir rekabet analizi yapıyoruz. 
  • Yatırımın yapılacağı ülkedeki yasal düzenlemeleri detaylı olarak inceliyoruz. 
  • Üretilen hizmetin hedef alım kitlesinin tercih, satın alma gücü vb. alanlarda detaylı bir analizi yapıyoruz. Maliyetleri göz önüne alarak satış fiyatlandırma noktasında öneriler sunuyoruz. 
  • İşletmede bulunması gereken departmanlar, çalışacak personelin niteliği ve niceliği, organizasyon şeması insan kaynakları alanındaki vb. planlamaları yapıyoruz..
  • Gerek küresel ve ulusal gelişmeler ve beklentiler, gerekse yatırımın yapılacağı sektöre ilişkin gelişmeler ve beklentiler dikkate alınarak firmanın karşılaşabileceği riskler hakkında analiz ve değerlendirmeler yapıyoruz