Mide fıtığı, midenin bir bölümünün göğüs kafesi içerisine geçmesi durumudur. Bunun oluşumu doğumsal olduğu gibi, edinsel olarak, uzun süreli gastrit, ülser gibi mide problemleri olan hastalarda gelişir. Hastaların en çok şikayet ettiği yediklerinin mide asidi ve safrayla beraber yemek borusuna ve ağza gelmesidir.

Mide kapağı aldığımız gıdaların yemek borusuna geri gelişini engeller. Bu kapağın genişlemesi yada midenin bir bölümünün yukarı göğüs içerisine kayması kapak mekanizmasını bozar ve Gastroözefageal Reflü (GÖRH) dediğimiz bir hastalığa sebep olur.

Bu durum hastalarımızda göğüs kafesi içinde sürekli ağrı, yanmaya sebep olarak hayat kalitesinde belirgin bozulma yaratır. Hastalara ilk olarak gastroskopi yapılarak durum tespit edilmelidir. Ayrıca reflü varlığı 24 saatlik PH monitörizasyonu yapılarak da tespit edilmelidir.

Mide fıtığı ve reflü mevcut hastaların ileri evrede olanlarına mutlaka cerrahi yapılmalıdır. Cerrahi tedavi olarak yapılan Laparoskopik Nissen Funduplikasyonu ameliyatı sorunları kökten çözer. İleri evre hastaların ilaç tedavisi ile düzelmesi mümkün değildir.

Ameliyat kapalı metotla yaklaşık 2 saat sürer. Kapak tamir edilir ve gıdaların yemek borusuna geri gelmesi engellenir. Hastalar ertesi gün beslenmeye başlar ve taburcu olur.

Kasık fıtığı (İnguinal Herni)

Kasık bölgesinde oluşan fıtıklara inguinal herni denir. Doğumsal olabileceği gibi, erişkin yaşlarda ağır kaldırma, kronik öksürük ve kabızlık durumlarında karın içi basıncının artması sonucu gelişirler.

Tedavisi cerrahi olarak düzeltilmesidir. Tedavi olmayan hastalarda barsak fıtık kesesi içerisinde boğulabilir ve hastalar riskli cerrahi işlemlere girmek zorunda kalabilir. Açık cerrahi metot ve kapalı(laparoskopik) metot uygulanabilir.

Laparoskopik cerrahide oluşan az ağrı ve kesiye bağlı yara problemleri olmadığından, uygun vakalarda kapalı metot tercih edilmelidir. Laparoskopik (Total ekstraperitoneal herni tamiri-TEP)  cerrahide karın duvarı orta hattına açılan 3 adet küçük delikten fıtık tamiri yapılır. Yaklaşık 1 saat süren işlem sonrası hastaların 1 gün hastanede kalmaları yeterlidir.

Fıtık tamiri özel üretilmiş yamalarla yapılmaktadır. Bu yamalar doku ile uyumlu olup, zamanla vücudun bir parçası haline gelirler. Ameliyat sonrası yaklaşık 3 ay kadar hastalarımızdan ağır kaldırmaması istenir.

Göbek fıtığı (Umblikal Herni)

Göbek fıtığı doğumsal ve edinsel olabilir. İleri yaşlarda ağır kaldırma, kronik öksürük ve kabızlığa bağlı oluşan karın içi basınç artışına bağlı gelişirler.

Tedavisi açık ya da kapalı(laparoskopik) yöntemle yapılan ameliyatlardır. Temel tedavi açıklığın güvenli bir şekilde kapatılması olup bunun için hastanın kendi dokusu ya da uygun yamalar kullanılır.

Ameliyat yerlerinde gelişen fıtıklar (İnsizyonal Herni)

Öncesinde karın bölgesinde geçirilmiş ameliyat sahalarında zamanla gelişen fıtıklardır. Çok farklı büyüklüklerde olabilirler. Fıtık sahası büyüdükçe ameliyat zorlaşır. Mutlaka gecikmeden ameliyat edilmelidir. Fıtık açıklığı içerisinde çoğu zaman karın içi organlar(barsaklar, omentum) bulunur. Fıtığın boğulması durumunda barsak ölümü gerçekleşebilir ve barsağın bu bölümünü kesip almak gerekebilir.

Tamir işleminde küçük fıtıklarda hastanın kendi dokusu tamir için yeterli olurken, büyük fıtıklarda özel yamalar gerekmektedir.

Bir cevap bırakın