Kalite akreditasyon belgeleri sadece kurumun prestijine olumlu katkı sağlamaz. Aynı zamanda işletmenin tüm süreçlerinde kurumsal ve bireysel bazda bilgi ve becerilerin gelişerek daha kaliteli bakım hizmeti verilmesini sağlar. Ekibimiz Türkiye’de JCI belgesini ilk alan hastane ekibinin üyeleri olup pek çok hastanenin akredite olmasına katkı sunmuştur.

  1. JCI ve SAS denetimlerine hazırlık
    1. Sağlık kuruluşunun mevcut durumunun analiz edilerek eksikliklerin belirlenmesi
    2. Düzeltici Önleyici Faaliyet Sistemlerinin kurulması
    3. İç denetim sisteminin kurulması
  2. JCI Akreditasyon Çalışmalarının yürütülmesi
    1. JCI ve kalite sistemleri eğitimleri