Hastane kurulumu finansal planlamadan yasal ruhsatlandırma süreçlerine, iş süreçlerinin oluşturulmasından personel alımına kadar pek çok alanda aynı anda çalışılan bir süreçtir. Hastanenin açıldıktan sonraki başarısı kurulum sürecinde doğru adımların atılması ile doğrudan bağlantılıdır. Hastanenin yerinin doğru seçimi, operasyon yönetimine ve yasalara uygun mimari tasarım, doğru tıbbi cihazın alınması, personel seçimi vb. pek çok faktör hastanenin başarısında kritik rol oynar. Bu nedenle hastane kurulumunda uzman ekiplerle çalışmak hem para hem de zaman kaybetmenizi engeller. Healmedy olarak aşağıdaki tüm hastane kurulum aşamalarında kendi alanında uzman ekiplerimizle süreci yönetiyoruz.

 • Yatırım finansal planlama ve yatırım bütçesinin oluşturulması
 • Hastane yerinin seçimi ve değerlendirilmesi
 • Hastanenin bulunduğu bölgedeki sağlık ihtiyaçlarının analizi
 • Tehdit ve fırsatların analiz edilmesi
 • Hastanede yer alacak medikal birimlerin planlanması
 • Hastanenin mimari olarak dizayn edilmesi
 • İnşaat projesinin yönetilmesi
 • Tıbbi cihaz alım ve kurulum danışmanlığı
 • Hastane süreçlerinin tasarlanması
 • Mali süreçlerin tasarlanması
 • Operasyonel süreçlerin tasarlanması
 • Tıbbi süreçlerin tasarlanması